2 شعر از رضا باب‌المراد

1

 

از صدای ویولونی

که قلب را ریش ریش می‌کند

تا قدم‌هایی که برخاسته از

حضور شب نیست

راه زیادی نباید

بین دو خاطره باشد

در تلاقی گرگ و میش

بسیار در خالی ذهن

نام تو را جستجو کرده‌ام

و از راه‌ها سازهای بی‌شماری را

به مهمانی خواب برده‌ام

اما نیافتم

جز صدایِ آخری

که قلب را

به سنفونیِ واپسین می‌سپرد

 

 

2

 

در چشم آتش به دنیا نمی‌آمدم

اگر دورها را به خاطره

آویز نمی‌کردم

و هی با خویش نمی‌گفتم

آی دودها دودها

شعری که از دهان می‌پرد

دوستان رفته از چشم را

به سینه سنجاق می‌کند