رونمایی از مجموعه شعر «نت‌ها به ریل» محمد آشور

عکاس: هادی رحمانی

تاریخ: 4 مهرماه 1392

مکان: تهران، کافه چرا

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg


AdmirorGallery 2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.