پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر سیرجان

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

1 شعر از کاظم یاراحمدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

هیچکس

 

به هیچ‌کس چیزی نگفتم

حتا به مادرم که خدا بود

و  راز سلول‌های مغزم را می‌دانست

روز رفت و تمام شد

و در تاریکی مطلق

شما اینجا هستید شعر شهر : سیرجان