پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر سیرجان

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از امیر رفعتی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

قافیه‌ها در بند

 

۱

قافیه ساختن است دیوارهای شهر

تمام خانه این شهر برای گرفتن آفتاب از ما زاده شده‌اند

۲

حال به جایی قدم می‌گذارم

2 شعر از شیوا روشنی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

بودن‌ها را از نبودنم بیرون بکشید

پاهایم را از زندگی

کودکی‌ام را بگذارید پا برهنه بزرگ شود

 

بادی که می‌آید

2 شعر از مهدی سرافراز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

بگو 1

 

مرا یگانه خوابی

زمینِ من تاکنون خوابم را تعبیر نکرده است

سوگ نامه نمی‌خوانم     پلکی نگاه کن!

رویین‌تنی را مانم که دل‌ش انگار

                                          چشم اسفندیار است

1 شعر از ابوالفضل عمادآبادی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

ما و من

 

با مرگ به سراغ تو آمدیم

تو ایستاده بودی

کنار گورستان

و موج موهایت در باد

و موج موهایت بر فراز قامت بلندت

1 شعر از مهرداد فروتن

  • مشاهده در قالب پی دی اف

یکنام

 

اسم تو تنها یک نام نبود...

طنین چهارشنبه‌ی آبی بود

                     به زهدان ظهر

                           وقتی سایه‌ها دست‌کم می‌شدند!

بغض بود در قبضه‌ی تفنگ

2 شعر از محمدحسن مرتجا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

او

 

هر سطری می‌خواهم بنویسم

روبروی آن سطر... او سطر دیگریست

شکل چراغ راهنمایی

با این فرق که قرمزش گاه ماه‌ها طول می‌کشد

می‌گویم خب می‌نویسمت

شما اینجا هستید شعر شهر : سیرجان